Specjalna opieka –

doskonałe leczenie

 

Nasze specjalne programy pielęgnacyjne dla Państwa

 • Ablacja laserowa (laserowe zabiegi ambulatoryjne usuwania hemoroidów i żylaków)
 • clever für kids (dodatkowe badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży)
 • DentNet (sieć dla świadczeń stomatologicznych)
 • Homeopatia
 • Kardiowersja (leczenie ambulatoryjne częstoskurczu, zaburzeń rytmu serca)
 • Klinik Wersbach (leczenie stacjonarne chorób psychicznych)
 • Kontrola skóry online (pierwsza pomoc w przypadku problemów skórnych)
 • Lepszy wzrok dzięki zabawie! (Terapia internetowa dla dzieci z amblyopią)
 • Medycyna sportowa ortopedia/chirurgia
 • Minimalizacja ryzyka udaru dzięki aplikacji Preventicus
 • Procedura zasięgania drugiej opinii (opinia drugiego lekarza dla specjalizacji ortopedia i układ krążenia Medexo)
 • Operacja raka piersi bez chemioterapii (diagnostyka ekspresji genów)
 • Opieka oparta na lekarzu rodzinnym
 • PAN Klinik (zabiegi ambulatoryjne i wymagające krótkich pobytów w szpitalu)
 • Planowanie dziecka BKK (Wsparcie w przypadku zapłodnienia in vitro)
 • solimed (sieć świadczeń medycznych wysokiej jakości)
 • Specjalistyczne Hospicjum Ambulatoryjne (SAPV)
 • Wczesne wykrycie raka piersi i/lub jajników (poradnictwo i określanie ryzyka w odniesieniu do podatności rodziny)
 • Zdrowa ciąża (specjalny program zapobiegający wcześniactwu)

Wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa (zapisu) wyraża Pani/Pan również zgodę na udział w opcjonalnej taryfie za specjalną opiekę.

Specjalne programy pielęgnacyjne

Bardzo dobra opieka w określonych sytuacjach medycznych

Dzięki specjalnym ofertom opieki, jako pacjent może Pani/Pan skorzystać z jeszcze lepszej jakości leczenia w przypadku niektórych diagnoz. Aby do niej przystąpić należy spełnić dane warunki medyczne. Udział we wszystkich specjalnych programach opieki jest dobrowolny.